نقدینگی جدید در راه بورس

  • 2021-12-20

در فدرال رزرو نیویورک، ماموریت ما تقویت اقتصاد ایالات متحده و ثبات بیشتر سیستم مالی برای همه اقشار جامعه است. ما این کار را با اجرای سیاست‌های پولی، ارائه خدمات مالی، نظارت بر بانک‌ها و انجام تحقیقات و ارائه تخصص در مورد موضوعاتی انجام می‌دهیم که بر ملت و جوامعی که به آنها خدمت می‌کنیم تأثیر می‌گذارد.

معرفی مرکز نوآوری نیویورک: ارائه اجرای نوآوری بانک مرکزی

Information Requests

آیا درخواست آزادی اطلاعات دارید؟نحوه ارسال آن را بیاموزید.

Gold Vault

از طریق مقاله ها، سخنرانی ها، عکس ها و ویدئوها، با تاریخچه فدرال رزرو نیویورک و بانکداری مرکزی در ایالات متحده آشنا شوید.